10 đầu sách lập trình dành cho người mới bắt đầu phổ biến nhất hiện nay

10 đầu sách lập trình dành cho người mới bắt đầu phổ biến nhất hiện nay

Sách lập trình dành cho người mới bắt đầu là nền tảng đầu tiên để những bạn đang theo đuổi lập trình làm quen với kiến thức lập trình. Hoặc với những người mới chớm nở ý nghĩ theo đuổi lập trình, đọc sách cũng là cách để họ xác định rõ hơn về nghề. Dưới đây, chúng...