abc
Select Page
NGUYỄN THỊ NHUNG: Đi Nhật về & Tìm lại giấc mơ Lập trình viên còn dang dở thời học sinh

NGUYỄN THỊ NHUNG: Đi Nhật về & Tìm lại giấc mơ Lập trình viên còn dang dở thời học sinh

Ngay khi mở đầu buổi trao đổi, bạn ấy đã chia sẻ “Trước giờ ai cũng bảo mình nhạt lắm luôn á, mà mình cũng chủ yếu là lắng nghe thôi chứ ít khi chia sẻ với mọi người lắm”. Nhưng tin mình đi, bạn ấy không hề nhạt như vẫn nghĩ đâu. Hãy cùng CodeGym Đà Nẵng lắng nghe...