Nguyễn Văn Đông: Dẹp bỏ rào cản tâm lý, bứt phá sự nghiệp lập trình viên thành công

Nguyễn Văn Đông: Dẹp bỏ rào cản tâm lý, bứt phá sự nghiệp lập trình viên thành công

Nhắc đến CodeGym Đà Nẵng, mọi người sẽ nhớ ngay đến đơn vị chuyên đào tạo lập trình cho người chuyển nghề. Trong đó mỗi người chuyển nghề là cả một hành trình, câu chuyện đầy thú vị. Việc chuyển nghề chưa bao giờ là dễ dàng. Nó lại càng khó nếu người đó đã lớn tuổi...