abc

 

 

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC

 • Sinh viên công nghệ thông tin 
 • Sinh viên trái nghành muốn học công nghệ thông tin
 • Các sinh viên không sắp xếp thời gian học ban ngày
 • Các sinh viên muốn bổ sung lại kiến thức bị hỏng và học thêm công nghệ mới
 • Các sinh viên khác muốn học nghề lập trình và được hỗ trợ việc làm

HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn

 

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ JAVA
 • Sử dụng các cấu trúc dữ liệu phù hợp trong các tình huống thông dụng
 • Tuân thủ tốt các nguyên tắc mã sạch thông dụng
 • Xây dựng được các website tĩnh có độ phức tạp thấp
 • Tạo được các ứng dụng web sử dụng nền tảng Spring MVC
 • Tạo lập và truy vấn đuợc cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL
 • Sử dụng đuợc các công cụ lập trình phần mềm hiện đại (git, linux)
 • Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm Agile với CI
 • Viết đuợc Unit Test cho ứng dụng PHP

Kỹ năng học tập, làm việc và phát triển cá nhân

 • Có năng lực học tập suốt đời
 • Có kỹ năng quản lý thời gian công việc hiệu quả
 • Giao tiếp và cộng tác hiệu quả trong nhóm sản xuất phần mềm
 • Có kỹ năng xây dựng lộ trình nghềnghiệp
 • Có kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng
 • Thể hiện thái độ chuyên nghiệp tại môi truờng làm việc

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

 

Bạn sẽ được đào tạo toàn diện các kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng làm việc ngay khi học xong. Bạn được CodeGym mời các công ty phần mềm về phỏng vấn trực tiếp và nhận việc làm ngay

Các vị trí lập trình bạn có thể đảm nhiệm:

 • LTV back-end

Lịch Khai Giảng Quý 4.2022

Lớp Lịch Học Lịch Khai Giảng
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
CGC3 JAVA
 • 12 tháng
 • 4 tiếng/ngày, 3 ngày/tuần
 • Từ 17h30 – 21h30 thứ 2, 4, 6
28/10/2022 28/11/2022 28/12/2022

LỘ TRÌNH HỌC TẬP TRONG 12 Tháng