abc
Select Page
Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm

Tìm hiểu tổng quan về kiểm thử phần mềm

Cùng với sự bùng nổ của nghề lập trình viên, nghề Tester cũng đang tạo ra sức hút mạnh mẽ. Từ khoá Tester đang được nhắc đến ngày càng phổ biến. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đến vị trí công việc này. Hoặc có chăng chỉ biết đến cái tên còn chưa biết rõ tổng quan...