TIN TỨC & SỰ KIỆN

Hợp Tác Với Trung Tâm Tin Học Bách Khoa

Hợp Tác Với Trung Tâm Tin Học Bách Khoa

Ngày 7/4/2018, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CodeGym Đà Nẵng và Trung tâm Tin học Bách khoa (trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng). Theo ông Võ Đức Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Bách khoa (trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng): Mô hình...

Ngày 25/08/2018, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi kí kết thỏa thuận hợp tác hướng nghiệp và đào tạo với Công ty CodeGym Việt Nam. Buổi gặp gỡ căn cứ trên cơ sở năng lực chuyên môn, nhu cầu hợp tác của hai bên về việc giảng dạy...