CÓ PHẢI BẠN ĐÃ TỪNG NGHĨ RẰNG

 • Lập trình viên là một nghề rất xa vời?
 • Rất khó để có thể học được nghề lập trình?
 • Công việc lập trình chỉ dành cho những người rất giỏi toán?
 • Phải rất am hiểu về công nghệ thì mới theo được lập trình?

HAY BẠN THÍCH HỌC LẬP TRÌNH NHƯNG KHÁ LO LẮNG

 • Mình đã không học hành gì trong nhiều năm nên khó để đi học lại?
 • Học 4 năm đại học còn không xong thì làm sao học được trong vài tháng?
 • Mình lớn tuổi thế này thì bắt đầu có muộn quá không?
 • Mình không biết tiếng Anh thì không biết có học lập trình được không?

Nhiều người cũng có suy nghĩ giống bạn, nhưng sự thật thì để bắt đầu với nghề lập trình thì dễ hơn bạn tưởng tượng nhiều.

BẮT ĐẦU KHÔNG KHÓ

CODEGYM ĐÀ NẴNG DÌU DẮT HỌC VIÊN TỪ KHI NON NỚT CHO ĐẾN KHI TRƯỞNG THÀNH

BẮT ĐẦU TỪ SỐ 0

Chương trình được thiết kế dành cho người không biết gì về ngành CNTT và Lập trình, bắt đầu với những việc nhỏ nhất như gõ bàn phím, cài đặt phần mềm, tìm kiếm thông tin

TRẢI NGHIỆM TỪ DỄ ĐẾN KHÓ

Các trải nghiệm của học viên được thiết kế cẩn thận để giúp người mới dễ dàng bắt được nhịp. Chương trình của tháng đầu tiên đã được cải tiến qua 6 phiên bản trong 2 năm

HỌC BẰNG TIẾNG VIỆT

Toàn bộ tài liệu học tập đều là tiếng Việt giúp dễ học, dễ hiểu. Các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành được đan xen phù hợp để trang bị dần cho học viên khả năng tra cứu tài liệu

HỌC ĐƯỢC

Chương trình được thiết kế cô đọng, cá nhân hóa, bám sát theo năng lực học của từng học viên. Đảm bảo bất cứ ai, ở trình độ nào cũng có thể học được, hiểu được, thực hành được, tiến bộ được

LÀM ĐƯỢC

Mỗi lớp học đều có các huấn luyện viên, tutor, hỗ trợ 1-1 toàn thời gian, đảm bảo học viên hoàn thành được các thử thách, đạt được mục tiêu học tập và đủ năng lực để làm việc tại doanh nghiệp

CÓ VIỆC NGAY

CodeGym Đà Nẵng cam kết hoàn 100% học phí nếu học viên không tìm được việc trong vòng 45 ngày kể từ khi tốt nghiệp. Cam kết này được cụ thể hoá bằng một hợp đồng đào tạo ngay từ đầu

LỘ TRÌNH HỌC TẬP TRUNG 6 THÁNG

Lộ trình học lập trình Web

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LẬP TRÌNH WEB JAVA FULLSTACK 6 THÁNG

Module 1: Lập trình cơ bản

● Sử dụng được Git để lưu trữ và chia sẻ mã nguồn
● Áp dụng được kỹ năng giải quyết vấn đề với các bài toán thông dụng
● Sử dụng được các cấu trúc lập trình nền tảng như: biến, kiểu dữ liệu, toán
tử, biểu thức, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, mảng, hàm
● Trình bày được các khái niệm cơ bản của mô hình Lập trình Hướng Đối tượng

● Thành thạo cú pháp ngôn ngữ lập trình JavaScript
● Trình bày được quá trình thiết kế, xây dựng và thực thi một ứng dụng
● Sử dụng được Kanban để quản lý công việc cá nhân hằng ngày
● Áp dụng được kỹ thuật ghi chép tốt trong quá trình học

Nội dung module:
● Git và GitHub
● Giải quyết vấn đề và thuật toán
● Biến, kiểu dữ liệu và toán tử
● Cấu trúc điều kiện
● Cấu trúc lặp
● Mảng
● Hàm
● Lập trình Hướng Đối tượng
● HTML cơ bản
● Kanban
● Học cách học

Module 2: Lập trình Web bằng Java

● Sử dụng thành thạo cú pháp của ngôn ngữ Java
● Trình bày được các đặc điểm của mô hình Lập trình Hướng Đối tượng
● Thiết kế được các giải pháp cơ bản theo mô hình Lập trình Hướng Đối tượng
● Sử dụng được các ký hiệu UML cơ bản để mô tả các giải pháp
● Trình bày được ý nghĩa của nguyên lý SOLID trong thiết kế
● Sử dụng được các cấu trúc dữ liệu ArrayList, LinkedList, Set và Map
● Triển khai được các thuật toán tìm kiếm cơ bản
● Triển khai được các thuật toán sắp xếp cơ bản

● Trình bày được tầm quan trọng của Clean Code
● Sử dụng được các kỹ thuật refactoring cơ bản để đảm bảo Clean Code
● Triển khai được kiểm thử tự động
● Triển khai được kiểm thử đơn vị
● Xử lý được ngoại lệ
● Thao tác được với file và thư mục
● Triển khai được cơ chế làm việc đa luồng
● Trình bày được ý nghĩa của Design Pattern

Nội dung module:
● Ngôn ngữ lập trình Java
● Mảng và phương thức trong Java
● Lớp và đối tượng trong Java
● Access modifier, static method, static property
● Kế thừa
● Abstract Class & Interface
● Clean Code & Refactoring
● Automation Test & TDD
● DSA: Danh sách
● DSA: Stack, Queue, Map
● Java Collection Framework
● Thuật toán tìm kiếm
● Thuật toán sắp xếp
● Xử lý ngoại lệ & Debug
● IO: File và Serialization
● Threading
● String & Regex
● OOAD & SOLID
● Design Patterns

Module 3: Lập trình Web Back-end với JSP & Servlet

● Thiết kế được các cơ sở dữ liệu đơn giản
● Quản lý được dữ liệu trên các hệ quản trị CSDL
● Thiết kế được giao diện website
● Sử dụng được Bootstrap để thiết kế giao diện website
● Sử dụng được JDBC để thao tác với CSDL
● Trình bày được mô hình MVC
● Trình bày được mô hình Web, Web Server và giao thức HTTP
● Phát triển được ứng dụng Java Web cơ bản sử dụng JSP và Servlet
● Quản lý được thư viện sử dụng Gradle và Maven
● Áp dụng được các kỹ thuật đọc sách hiệu quả
● Thể hiện tính kiên trì và thái độ tốt đối với nghề nghiệp

Nội dung module:
● Cơ sở dữ liệu quan hệ
● CSS
● Bootstrap
● Web & Servlet
● JSP & JSTL
● MVC Model
● JDBC

Module 4: Lập trình Web Back-end với Spring MVC

● Phát triển được ứng dụng Java Web sử dụng Spring MVC
● Sử dụng được Thymeleaf trong ứng dụng Spring MVC
● Sử dụng được Spring JPA
● Phát triển được các RESTful API
● Sử dụng được SQL để lưu trữ và truy vấn dữ liệu
● Tạo được các ứng dụng quản lý với các thao tác CRUD thông dụng
● Áp dụng được các kỹ thuật đọc sách hiệu quả
● Thể hiện tính kiên trì và thái độ tốt đối với nghề nghiệp

Nội dung module:
● Spring MVC
● Spring Data Repository
● AOP & Exception Handling
● Session & Cookie
● Webservice & RESTful API
● AJAX
● Bảo mật ứng dụng web
● Deployment & CI/CD

Module 5: Lập trình Web Back-end với ReactJS

● Trình bày được các nguyên tắc UX/UI
● Trình bày được ý nghĩa của JSON
● Trình bày được giao thức HTTP
● Phát triển được ứng dụng front-end cơ bản

● Sử dụng được form trong ReactJS
● Kết nối được back-end trong ReactJS
● Sử dụng thư viện Redux, Hook
● Triển khai được cơ chế Routing trong ứng dụng ReactJS
● Triển khai được Testing cho ứng dụng ReactJS
● Deploy ứng dụng React JS
● Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp HORENSO
● Trình bày được các nguyên tắc về báo cáo và giao tiếp tại môi trường làm
việc

Nội dung module:
● UX/UI
● Build tools
● JSX
● React Components
● State & Lifecycle method
● Hook
● Redux
● React Form
● API Clients
● Routing
● Testing
● Deploy

Module 6: Dự án và phát triển nghề nghiệp

● Tham gia tốt vào các nhóm Agile
● Sử dụng được các công cụ hỗ trợ nhóm Scrum
● Triển khai được TDD
● Thiết kế được các kiến trúc cơ bản theo mô hình OOP
● Thiết kế được các giao diện web cơ bản cho ứng dụng

● Tạo được RESTful API đầy đủ cho ứng dụng
● Thiết kế được ứng dụng front-end cơ bản
● Thành thạo kết nối ứng dụng Front-end và Back-end thông qua RESTful API
● Triển khai được JSON Web Token
● Thành thạo các giải thuật của các bài toán thông dụng
● Xây dựng được portfolio trực tuyến
● Xây dựng được Resume và Cover letter
● Có được lộ trình nghề nghiệp cho bản thân
● Am hiểu về thị trường và ngành nghề của mình
● Áp dụng được các kỹ năng tham gia phỏng vấn cơ bản
● Áp dụng được các kỹ năng làm việc hiệu quả tại doanh nghiệp

Nội dung module
● Agile và Scrum
● Test First & TDD
● Xây dựng ứng dụng back-end
● Tạo RESTful API
● Xây dựng ứng dụng front-end
● Personal Project
● Luyện tập thuật toán
● Seminar kỹ thuật
● Company Visit
● Xây dựng portfolio trực tuyến
● Resume & Cover letter
● Các kỹ thuật tham gia phỏng vấn
● Kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp
● Hồ sơ ứng tuyển
● Hiring day

BẠN KHÔNG PHẢI LÀ

NGƯỜI ĐẦU TIÊN

Hàng nghìn học viên trên cả nước đã tốt nghiệp tại CodeGym và hiện đang làm việc tại các công ty phần mềm.

Bạn vừa mới tốt nghiệp cấp 3, hoặc đang là công nhân, hay đang đi học hoặc đi làm các ngành nghề khác không liên quan đến công nghệ, hay là đang thất nghiệp… đều có thể bắt đầu tại CodeGym.

Học viên CodeGym bao gồm cả công nhân, kỹ sư xây dựng, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, sinh viên báo chí, sinh viên kinh tế, bộ đội xuất ngũ…

Hãy đến CodeGym Đà Nẵng để bắt đầu một sự nghiệp mới nhanh chóng và bền vững!

LÀM SẢN PHẨM NGAY TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU

TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH HỌC, HỌC VIÊN TẠO RA HÀNG CHỤC SẢN PHẨM LỚN NHỎ KHÁC NHAU

Kỹ năng chuyên môn

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ JavaScript và Java
 • Làm chủ được các kỹ thuật lập trình Hướng đối tượng bằng JavaScript và Java
 • Sử dụng các cấu trúc dữ liệu phù hợp trong các tình huống thông dụng
 • Tuân thủ tốt các nguyên tắc mã sạch thông dụng
 • Xây dựng được các website tĩnh có độ phức tạp thấp
 • Tạo được các ứng dụng web sử dụng nền tảng Spring MVC
 • Tạo lập và truy vấn đuợc cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL
 • Tạo đuợc ứng dụng frontend sử dụng nền tảng Angular
 • Sử dụng đuợc các công cụ lập trình phần mềm hiện đại
 • Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm Agile
 • Viết đuợc Unit Test cho ứng dụng Java
 • Nắm chắc kiến thức luyện thi Chứng chỉ Lập trình Quốc tế (OCA)
Khoá học lập trình CodeGym Đà Nẵng

Tiếng Anh & Chứng chỉ lập trình quốc tế

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề lập trình viên chuyên nghiệp theo mô hình Coding Bootcamp, học viên sẽ được đăng ký học thêm miễn phí:

 • – Khóa tiếng Anh chuyên ngành IT
 • – Khoá luyện thi chứng chỉ lập trình quốc tế OCA

Đây là hai kỹ năng quan trọng giúp tăng lợi thế cạnh tranh, tạo đòn bẩy, mở rộng cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho các bạn học viên CodeGym.

Học được gì sau khoá học lập trình ở CodeGym

Kỹ năng học tập và làm việc

 • Có năng lực học tập suốt đời
 • Có kỹ năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả
 • Kỹ năng công tác với đội nhóm sản xuất phần mềm
 • Có kỹ năng xây dựng lộ trình nghề nghiệp
 • Có kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng
 • Thành thạo tiếng anh chuyên ngành IT
Cơ hội việc làm lập trình
Học được gì sau khoá học lập trình

Việc làm trong

ngành lập trình

Bạn sẽ được đào tạo toàn diện các kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng làm việc ngay khi học xong.

CodeGym Đà Nẵng sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm cho bạn. 

Các vị trí lập trình bạn có thể đảm nhiệm:

 • – LTV back-end
 • – LTV front-end
 • – LTV full-stack

CỰU HỌC VIÊN NÓI GÌ

NHỮNG CỰU HỌC VIÊN ĐÃ TỪNG BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ 0 NAY ĐÃ LÀ LẬP TRÌNH VIÊN

Bệ đỡ hoàn hảo để bắt đầu nghề lập trình.

Nếu bạn đặt mục tiêu học để đi làm, xác định cho mình tâm lý nghiêm túc và chuẩn bị một tâm trí vững vàng, CodeGym sẽ là bệ đỡ hoàn hảo cho bạn để bắt đầu theo đuổi nghề lập trình viên.

Trần Nhật Anh

Java Developer, BiPlus

Mình đến CodeGym để bắt đầu sự nghiệp lập trình viên khi vừa mới tốt nghiệp Trung học phổ thông. Hiện tại mình đang làm việc tại Agilead Global.

Đối với mình, CodeGym là Sức sống qua ngày

Dương Tuấn Anh

PHP Developer, Agilead Technology

Nếu bạn bắt đầu học lập trình từ con số 0, mình nghĩ CodeGym là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, các thầy cô rất nhiệt tình và dễ mến, các tư vấn viên lại vô cùng xinh đẹp. Hãy chọn cho mình 1 người bạn học tốt để bắt đầu thôi nào!

Nguyễn Kim Hà

Java Developer, TTC Solutions

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

0236 651 7021

Nhận tư vấn khóa học Java

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về chương trình học.

3 + 13 =