CodeGym Đà Nẵng: Nơi giúp tôi “nâng cấp” bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn

CodeGym Đà Nẵng: Nơi giúp tôi “nâng cấp” bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, đến quý 1/2021, trong tổng lực lượng lao động cả nước có gần 918 nghìn lao động thiếu việc làm và lao động thất nghiệp là 1,14 triệu người. Trong đó có tới hơn 32,3% số lao động thất nghiệp cả nước là lao động đã qua đào...