Học lập trình web mất bao lâu?

Học lập trình web mất bao lâu?

Học lập trình web mất bao lâu? Một sự thật là bạn không thể nào học xong một ngôn ngữ. Có chăng chỉ là bạn học để đạt đến một mức độ nào đó đủ để đi làm rồi  rèn luyện thêm. Lập trình web là một kỹ năng mà kỹ năng thì học trong thời gian dài, cần luyện tập mỗi ngày....