abc
Select Page
Tổng quan nghề lập trình viên

Tổng quan nghề lập trình viên

Khoảng 5 năm gần đây, nghề lập trình viên luôn có tốc độ phát triển rất tốt. Năm 2003, có khoảng 50.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và đến nửa đầu năm 2019, con số đó vào khoảng 260.000, gấp hơn 5 lần (theo Zing). Do đó, tình trạng thiếu hụt...