LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC

CODEGYM ĐÀ NẴNG & NEOLAB VIETNAM

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC NEOLAB VIETNAM

 

Vào sáng 02/07/2019 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác cung cấp nguồn nhân lực lập trình viên giữa hai công ty CodeGym Đà Nẵng do ông LÊ VŨ NGUYÊN làm đại diện và công ty NeoLab do ông TSUKASA TERAMOTO làm đại diện.

Hai bên đã thống nhất hình thức hợp tác, doanh nghiệp và CodeGym Đà Nẵng ký thoả thuận đào tạo và cung cấp nhân lực lập trình. Neolab Vietnam bố trí nhân sự có chuyên môn đến CodeGym Đà Nẵng đánh giá năng lực học viên ở các thời điểm theo kế hoạch và tuyển dụng nhân sự.

CodeGym Đà Nẵng đã vinh dự có thêm một partner mới trong việc cung cấp nguồn nhân lực lập trình cho các công ty phần mềm tại Đà Nẵng.