KÝ KẾT HỢP TÁC 

CODEGYM ĐÀ NẴNG & TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Để giải quyết vấn đề về thiếu hụt nguồn nhân sự cho các công ty phần mềm tại Đà Nẵng và giải quyết vấn đề việc làm cho các bạn muốn theo con đường IT.

Ngày 18/02/2019 ,ông Lê Vũ Nguyên đại diện cho CodeGym Đà Nẵng và Ông Nguyễn Đức Trí Giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị nhằm giảm quyết bài toán việc làm cho thành phố Đà Nẵng

Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm đồng ý giao cho CodeGym Đà Nẵng thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh học nghề lập trình.
– Đối tượng tuyển sinh: Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam, có nhu cầu học nghề, đủ điều kiện học nghề theo quy định.