Lịch Khai Giảng Quý 2.2020

Lớp Lịch Học Lịch Khai Giảng
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
CGC8 JAVA
  • 5 tháng
  • 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần
  • Từ 08h00 – 17h30 thứ 2 – thứ 6
24/4/2020
CGC8 JAVA
  • 5 tháng
  • 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần
  • Từ 08h00 – 17h30 thứ 2 – thứ 6
26/5/2020
CGC8 JAVA
  • 5 tháng
  • 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần
  • Từ 08h00 – 17h30 thứ 2 – thứ 6
25/6/2020