KHÓA HỌC  Accelerator PHP

Đào tạo lập trình viên PHP chuyên nghiệp

Khóa học Accelerator Java là một khóa học trong chương trình CodeGym Career, được xây dựng nhằm đào tạo những lập trình viên hiện đại. Hoàn thành khoá học học viên có đủ năng lực của một lập trình viên chuyên nghiệp, có thể tham gia trực tiếp vào các dự án phần mềm tại doanh nghiệp hoặc tự mình xây dựng các ứng dụng phục vụ cho các mục đích khác nhau.

Khoá học giúp học viên thành thạo được các kỹ thuật lập trình với các ngôn ngữ Php và Laravel Framework, xây dựng được các ứng dụng theo mô hình Lập trình Hướng đối tượng, thiết kế được website, xây dựng được các ứng dụng web sử dụng nền tảng Laravel, xây dựng được các ứng dụng front-end sử dụng , Bootstrap , tham gia vào các nhóm dự án theo mô hình Scrum và sử dụng các kỹ thuật Agile thông dụng. Ngoài ra, học viên còn áp dụng được các kỹ thuật học tập và làm việc hiệu quả, có thái độ tốt đối với công việc và nghề nghiệp và có lộ trình phát triển bản thân lâu dài.

Kỹ năng chuyên môn

 

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữPHP
 • Sử dụng các cấu trúc dữ liệu phù hợp trong các tình huống thông dụng
 • Tuân thủ tốt các nguyên tắc mã sạch thông dụng
 • Xây dựng được các website tĩnh có độ phức tạp thấp
 • Tạo được các ứng dụng web sử dụng nền tảng Spring MVC
 • Tạo lập và truy vấn đuợc cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL
 • Sử dụng đuợc các công cụ lập trình phần mềm hiện đại (git, linux)
 • Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm Agile với CI
 • Viết đuợc Unit Test cho ứng dụng PHP

Kỹ năng học tập, làm việc và phát triển cá nhân

 • Có năng lực học tập suốt đời
 • Có kỹ năng quản lý thời gian công việc hiệu quả
 • Giao tiếp và cộng tác hiệu quả trong nhóm sản xuất phần mềm
 • Có kỹ năng xây dựng lộ trình nghềnghiệp
 • Có kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng
 • Thể hiện thái độ chuyên nghiệp tại môi truờng làm việc

HỖ TRỢ CHỖ THỰC TẬP

 

Bạn sẽ được đào tạo toàn diện các kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng làm việc ngay khi học xong. Bạn được CodeGym mời các công ty phần mềm về phỏng vấn trực tiếp và nhận việc làm ngay

Các vị trí lập trình bạn có thể đảm nhiệm:

 • LTV back-end

LỘ TRÌNH HỌC TẬP Trong 5 Tháng

Module 1 : Lập trình Programming Fundamental

Kết thúc module học viên thành thạo được các kỹ thuật lập trình với ngôn ngữ Java và  xây dựng được các ứng dụng theo mô hình Lập trình Hướng đối tượng. Học viên được trang bị những kỷ năng lập trình cơ bản về java

Kết thúc module này, học viên có thể:

 • Trình bày được các đặc điểm của mô hình Lập trình Hướng Đối tượng
 • Thiết kế được các giải pháp cơ bản theo mô hình Lập trình Hướng Đối tượng
 • Sử dụng được các ký hiệu UML cơ bản để mô tả các giải pháp
 • Trình bày được ý nghĩa của nguyên lí SOLID trong thiết kế
 • Sử dụng được các cấu trúc dữ liệu ArrayList, LinkedList, Set và Map
 • Triển khai được thuật toán tìm kiếm nhị phân
 • Trình bày được tầm quan trọng của Clean Code và áp dụng các kỹ thuật refactoring để đảm bảo Clean Code
 • Thành thạo cú pháp ngôn ngữ Java

Module 2 : Lập trình Web Backend (framework)

Module Lập trình Web Back-end Java giúp học viên làm chủ công nghệ phát triển ứng dụng web, xây dựng được các website hoàn thiện bằng ngôn ngữ Java.  Cùng với đó, module này còn giúp học viên phát triển thành thạo các ứng dụng web dựa trên Spring Framework và đồng thời biết cách để mở rộng năng lực thông qua việc học các framework mới.

 • Trình bày được mô hình MVC
 • Trình bày được mô hình Web, Web Server và giao thức HTTP
 • Phát triển được ứng dụng PHP Web cơ bản sử dụng JSP và Servlet
 • Phát triển được ứng dụng PHP Web sử dụng Laravel
 • Sử dụng được SQL để lưu trữ và truy vấn dữ liệu
 • Tạo được các ứng dụng quản lý với các thao tác CRUD thông dụng
 • Áp dụng được các kỹ thuật đọc sách hiệu quả
 • Thể hiện tính kiên trì và thái độ tốt đối với nghề nghiệp

Nội dung module:

 • Cơ sở dữ liệu Quan hệ
 • Mô hình Web
 • PHP
 • Laravel
 • ORM
 • Các thao tác CRUD
 • Bảo mật ứng dụng web
 • Deployment
 • Learning How to learn
 • Đọc sách

Module 3: Dự án và phát triển nghề nghiệp

Module này  giúp học viên rèn luyện các kỹ thuật làm việc trong nhóm phát triển phần mềm theo mô hình Scrum và bắt đầu tìm kiếm việc làm và ứng tuyển vào các vị trí lập trình tại các doanh nghiệp.

Kết thúc module này, học viên có thể:

 • Tham gia tốt vào các nhóm Agile
 • Sử dụng được các công cụ hỗ trợ nhóm Scrum
 • Triển khai được TDD
 • Thiết kế được các kiến trúc cơ bản theo mô hình OOP
 • Thiết kế được các giao diện web cơ bản cho ứng dụng
 • Thiết kế được ứng dụng front-end cơ bản
 • Thành thạo các giải thuật của các bài toán thông dụng
 • Xây dựng được portfolio trực tuyến
 • Xây dựng được Resume và Cover letter
 • Có được lộ trình nghề nghiệp cho bản thân
 • Am hiểu về thị trường và ngành nghề của mình
 • Áp dụng được các kỹ năng tham gia phỏng vấn cơ bản
 • Áp dụng được ác kỹ năng làm việc hiệu quả tại doanh nghiệp

Nội dung module

 • Agile và Scrum
 • Test First & TDD
 • Xây dựng ứng dụng back-end
 • Xây dựng ứng dụng front-end
 • Personal Project
 • Seminar kỹ thuật
 • Company Visit
 • Xây dựng portfolio trực tuyến
 • Resume & Cover letter
 • Các kỹ thuật tham gia phỏng vấn
 • Kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp
 • Hồ sơ ứng tuyển
 • Hiring day
LỊCH HỌC

Accelerator PHP

Thời gian Lịch học
5 tháng
 • 3 tiếng/buổi, 3 buổi/tuần
 • Từ 18h30 – 21h30 thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7