Accelerator Java

Đào tạo lập trình viên JAVA chuyên nghiệp

 

HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC

Kỹ năng chuyên môn

 

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ JAVA
 • Sử dụng các cấu trúc dữ liệu phù hợp trong các tình huống thông dụng
 • Tuân thủ tốt các nguyên tắc mã sạch thông dụng
 • Xây dựng được các website tĩnh có độ phức tạp thấp
 • Tạo được các ứng dụng web sử dụng nền tảng Spring MVC
 • Tạo lập và truy vấn đuợc cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL
 • Sử dụng đuợc các công cụ lập trình phần mềm hiện đại (git, linux)
 • Tham gia tốt vào nhóm phát triển phần mềm Agile với CI
 • Viết đuợc Unit Test cho ứng dụng PHP

Kỹ năng học tập, làm việc và phát triển cá nhân

 • Có năng lực học tập suốt đời
 • Có kỹ năng quản lý thời gian công việc hiệu quả
 • Giao tiếp và cộng tác hiệu quả trong nhóm sản xuất phần mềm
 • Có kỹ năng xây dựng lộ trình nghềnghiệp
 • Có kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng
 • Thể hiện thái độ chuyên nghiệp tại môi truờng làm việc

HỖ TRỢ VIỆC LÀM

 

Bạn sẽ được đào tạo toàn diện các kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng làm việc ngay khi học xong. Bạn được CodeGym mời các công ty phần mềm về phỏng vấn trực tiếp và nhận việc làm ngay

Các vị trí lập trình bạn có thể đảm nhiệm:

 • LTV back-end

CÁC SẢN PHẨM BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC

Tạo được các website để trình bày thông tin, chẳng hạn như quảng bá sản phẩm, sự kiện, tạo profile trực tuyến..

 • Tạo được các newsletter để gửi qua email, chẳng hạn như để phục vụ các chiến dịch marketing, chăm sóc khách hàng…
 • Tạo được các website để chia sẻ thông tin, chẳng hạn như kiến thức chuyên ngành, giới thiệu các địa điểm, các tài nguyên phục vụ học tập…
 • Tạo được các website giải trí, chẳng hạn như giới thiệu các bộ sưu tập, chia sẻ âm nhạc, chia sẻ video, chia sẻ tin tức
 • Tạo được các website thương mại điện tử với các chức năng như quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, xử lý đơn hàng…
 • Tạo được các website theo đơn đặt hàng, chẳng hạn như để quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, trang web cá nhân…
 • Phát triển được ứng dụng web dựa trên Spring MVC, là một trong số các framework Java phổ biến nhất hiện nay
 • Lấy được dữ liệu được cung cấp bởi các dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như: Youtube, Facebook, Gmail…

Tạo được các ứng dụng Angular phục vụ cho các hệ thống đòi hỏi một giao diện hiện đại, đáp ứng tốt các tương tác của người dùng, tương tự như giao diện của Facebook, Youtube, Google+…

LỘ TRÌNH HỌC TẬP Trong 10 Tháng