abc
Select Page
Học lập trình Python mất bao lâu?

Học lập trình Python mất bao lâu?

Học lập trình Python mất bao lâu? Có lẽ là một trong những câu hỏi mà nhiều bạn mới bắt đầu học ngôn ngữ này quan tâm. Cũng không thật sự có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Bởi vì thời gian để học có thể khác nhau đối với từng người và còn phụ thuộc vào nhiều...