Liệu một đầu bếp resort 5 sao có thể làm lập trình viên?

Liệu một đầu bếp resort 5 sao có thể làm lập trình viên?

Một đầu bếp chính hiệu đi làm lập trình viên. Có thể mới nghe ắt hẳn nhiều người sẽ thấy bất ngờ và có phần khó tin. Nhưng việc chuyển nghề như vậy lại trở nên quá đỗi quen thuộc ở CodeGym Đà Nẵng. Để minh chứng cho câu chuyện ấy, hôm nay, mọi người hãy cùng mình tìm...