Khoảng 5 năm gần đây, nghề lập trình viên luôn có tốc độ phát triển rất tốt....